Betingelser

1. Generelt

1.1.
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på REAL online store (www.realsap.com) (Herefter bevævnt ”Hjemmesiden”). Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Om Real Safety

2.1.
Alle aftaler om køb foretaget på Hjemmesiden indgås med:

Real Safety logo
Auktionsgade 30
DK-6700 Esbjerg

CVR-nr.: 30721861
Tlf: +45 2611 4466
E-mail: realsap@realsap.com

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 15.30

3. Indgåelse af aftale

3.1.
Bindende aftale mellem kunden og REAL anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på REAL’s server.

3.2.
Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender REAL snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på Hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4. REAL’s ydelse

4.1.
REAL’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. REAL forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

4.2.
REAL forbedrer og udvikler løbende produktsortimentet. Der kan således forekomme afvigelser mellem den leverede vare og den i brugsanvisningen angivne beskrivelse af varen. Sådanne afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

5. Priser og betaling

5.1.
Alle opgivne priser er ekskl. moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på Hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.

5.2.
Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

5.3.
Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

6. Leveringstid og -sted

6.1.
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Den typiske leveringstid udgør 2-3 uger for varer, som ikke er på lager. Om der sendes en pakke eller en palle vælges automatisk, alt efter hvilke varer der bestilles.

6.2.
Ansvaret for det leverede vil overgå til kunden, når varerne er leveret.

7. Fortrydelsesret

7.1.
Kunden har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på webshoppen (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter kundens specifikationer.

7.2.
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til REAL inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden skal fremsende en mail til realsap@realsap.com med overskriften ”Fortrydelse af køb” Mailen skal indeholde følgende informationer:

  • Købers navn og leveringsadresse
  • Nr. på ordrebekræftelsen 
  • Navn og tlf.nr. til kontaktperson. 
  • Begrundelse for returnering af varerne.

7.3.
Når kunden har meddelt REAL, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden senest 14 dage senere, aflevere eller afsende varen til REAL (se punkt 2.1). Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til REAL. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

7.4.
Når kunden har meddelt REAL, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler REAL uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget hos REAL eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra REAL. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført REAL som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra REAL.

8. Reklamation – Mangler

8.1.
REAL yder en produkt garanti på 2 år, gældende for materiale- og produktionsfejl. Garantien dækker ikke skader opstået ved forkert brug af produktet.

8.2.
Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til REAL inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

8.3.
I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse REAL, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 2.1 nævnte adresse.

8.4.
Ved kundens rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 8.2 har REAL ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen, og kunden har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation. Hvis det hverken er muligt at udbedre manglerne eller levere en ny mangelfri vare, har kunden ret til at få refunderet købesummen mod at returnere varen eller at modtage et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

8.5.
REAL påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. REAL kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

9. Firmaoplysninger / kontaktperson

9.1.
De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos REAL

9.2.
Den dataansvarlige er REAL.

9.3.
Formålet med indsamlingen og behandlingen af firmaoplysningerne er at kunne opfylde kundens bestilling samt at foretage korrekt behandle af eventuelle reklamationer.

9.4.
REAL ’s behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunden kan kontakte, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

9.5.
REAL videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. REAL benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Få en GRATIS prøvepakke!

Vil du være sikker på, at du bestiller den rette løsning til din udfordring, eller har du en kunde du skal introducere for vores løsninger, så udfyld formularen nedenfor og få en gratis kasse med prøver – helt uforpligtende.

*Tilbuddet gælder indenfor Europa. Udenfor Europa betales forsendelsen af kunden.


Disse oplysninger bliver KUN brugt til at kontakte dig vedr. prøvekassen du bestiller.

Scroll Up
Din Kurv
×
Ring op
Shop
Kontakt
Menu